• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ELITO TEK CORP.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:ELITO TEK CORP.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
 • Năm Thành Lập:1991
 • Sản phẩm chủ yếu:Barcode printer, Label printer,

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2016-05-11

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

詹佩臻 , ELITO TEK CORP.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...