• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • EDELSTEIN INTERNATIONAL CO., LTD.

EDELSTEIN INTERNATIONAL CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:EDELSTEIN INTERNATIONAL CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
 • Năm Thành Lập:1999
 • Sản phẩm chủ yếu:“bottled drinks” and “cup drinks”-distilled、mineral water, milk (fresh milk, long life milk), soybean milk, tofu, juice (apple, orange, tomato etc.), tea, coffee, yoghurt, carbonated drinks, jam ketchup, jelly, pudding, bong-bong ice (tube juice), ice pop
 • Thị trường xuất khẩu chính:Ai Cập, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Châu đại dương, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Cộng hòa Ả Rập Syri, Khác, Nam Mỹ, Nam Phi, Nước Algeria, Nước Bahrain, Nước Comlombia, Nước Ecuador, Nước Ethiopia, Nước Gambia, Nước Ghana, Nước Irag, Nước Iran, Nước Israel, Nước Jordan, Nước Kenya, Nước Kuwait, Nước Liberia, Nước Mauritius, Nước Mexico, Nước Mozambique, Nước Nigeria, Nước Oman, Nước Qatar, Nước Sri-lanka, Nước Sudan, Nước Yemen, Nước Úc, Trung Mỹ, Trung Đông, Ả rập Sau-di

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2008-04-25

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Julie Huang , EDELSTEIN INTERNATIONAL CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...