• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ECMR INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:ECMR INC.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Tổng Doanh Thu:USD 500,001 - 1,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:roller shutter operation system, roller door operation system,Industrial fan,Aluminum die-casting
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Thái Lan, Nước Đài Loan

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2014-02-03

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  Winson , ECMR INC.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...