• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • EASY LINK MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

EASY LINK MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:EASY LINK MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Cơ quan đại diện, Khác, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Tổ chức thương mại
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Thị trường xuất khẩu chính:Cộng Hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Nước Singapore, Nước Thái Lan

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2006-04-20

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  李孟興 , EASY LINK MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...