• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DONG AN BIO-TECH CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:DONG AN BIO-TECH CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Người buôn hàng, Nhà nhập khẩu, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2005
 • Sản phẩm chủ yếu:Hair colorant (dye), Hair Care, Skin Care , Face/Foot Mask
 • Thị trường xuất khẩu chính:Các nước châu Á khác, Nước Indonesia, Nước Myanmar, Nước Mã Lai, Nước Singapore, Nước Thái Lan, Nước Đài Loan, Việt Nam

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2018-04-03

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Crystal , DONG AN BIO-TECH CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...