• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DOMAX ELECTRONIC INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:DOMAX ELECTRONIC INC.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
 • Năm Thành Lập:1989
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Nhân Viên: 101 - 200
 • Sản phẩm chủ yếu:LED Indicator Lamp, NeonIndicator Lamp, Tungsten Filament Indicator Lamp, LED LED Indicator Lamp, NeonIndicator Lamp, Tungsten Filament Indicator Lamp, LED
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2005-05-06

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

李麗麗 , DOMAX ELECTRONIC INC.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...