• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DigiBest Technology Co., Ltd.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:DigiBest Technology Co., Ltd.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2006
 • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Car TV, Car TV STB, TV Module, Digital TV for USB Dongle
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bra-xin, Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Nhật, Nước Thái Lan, Trung Mỹ, Trung Quốc Lục địa, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2014-12-23

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

王慧琳 , DigiBest Technology Co., Ltd.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...