• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DEYITA TECHNOLOGY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:DEYITA TECHNOLOGY CO., LTD.
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2015-05-23

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  陳泓睿 , DEYITA TECHNOLOGY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...