• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DAXIN MATERIALS CORP.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:DAXIN MATERIALS CORP.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD > 500,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:photospacer, photoresist, stripper, developer, polyimide, liquid crystal, cleaner, lightguide plate ink, copper etchant, thermal overcoat, UV resin, UV glue, photo overcoat, optical clear resin, grindstone, LED materials, photovoltaic material
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nhật, Nước Mã Lai, Nước Đài Loan, Trung Quốc Lục địa, Đức

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2016-09-13

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  李小姐 , DAXIN MATERIALS CORP.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...