• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DASHING HANG CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:DASHING HANG CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Cơ quan đại diện, Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Tổ chức thương mại
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Chemical product and parts for automobile
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bra-xin, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nam Phi, Nhật, Nước Canada, Nước Mexico, Nước Mã Lai, Nước New Zealand, Nước Philipine, Nước Singapore, Nước Thái Lan, Trung Quốc Lục địa, Ả rập Sau-di

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2002-07-25

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

郭永興 , DASHING HANG CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...