• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

DARTPOINT TECH CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:DARTPOINT TECH CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:EMS(Turnkey), PCBA, Electromechanical Ass'y, Cable Ass'y, Plastic injection
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Âu

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2007-09-20

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Christine Hsu , DARTPOINT TECH CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...