• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

CONSERVE & ASSOCIATES, INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:CONSERVE & ASSOCIATES, INC.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Năm Thành Lập:2000
  • Sản phẩm chủ yếu:Autoshift, Airbag ECU, ADAS, HUD, Parking sensor, LED lamp, IT-Master, Seat-belt Reminder, Gearshift Luck Control Unit (GSLCU), DVR...
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Iran, Nước Mã Lai, Nước Úc, Nước Đài Loan, Pháp, Trung Quốc Lục địa, Đức, Ả rập Sau-di, Ấn Độ

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2012-01-03

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  Mei-Cheng Chang , CONSERVE & ASSOCIATES, INC.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...