• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • City Intelligence Company Limited

City Intelligence Company Limited
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:City Intelligence Company Limited
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:tea Essential Oil Ultra Roll-on Gel Ultra Essence Patch Ultra Massaging Cream/Ointment Enzyme
 • Thị trường xuất khẩu chính:Châu Á, Trung Quốc Lục địa

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2017-03-10

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

陳益瑞 , City Intelligence Company Limited

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...