• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

CHYI MEANG MACHINERY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:CHYI MEANG MACHINERY CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1971
 • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
 • Nhân Viên: 51 - 100
 • Sản phẩm chủ yếu:Crushing or grinding machinery,Sorting washing machinery,Machinery for working cement and the like,Machinery for mixing Crushing or grinding machinery,Sorting washing machinery,Machinery for working cement and the like,Machinery for mixing
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Canada, Nước Mã Lai, Nước Philipine

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 1999-02-05

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

許友漁 , CHYI MEANG MACHINERY CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...