• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • CHK SEALING TECHNOLOGY CO., LTD.

CHK SEALING TECHNOLOGY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:CHK SEALING TECHNOLOGY CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 5,000,001 - 10,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Valve stem seal , Oil seal
  • Thị trường xuất khẩu chính:Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nước Irag, Nước Kuwait, Nước Mexico, Nước Pakistan

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2011-03-21

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  黃麗香;陳美佳 , CHK SEALING TECHNOLOGY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...