• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • CHIONG TAIW PACKAGING SYSTEMS CO., LTD.

CHIONG TAIW PACKAGING SYSTEMS CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:CHIONG TAIW PACKAGING SYSTEMS CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1973
 • Tiền Vốn:TWD 0 - 1,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:packaging machine
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Nước Đài Loan

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-06-04

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

林武德 , CHIONG TAIW PACKAGING SYSTEMS CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...