• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • CHIN HUA INTEGRATED MARKETING CO., LTD.

CHIN HUA INTEGRATED MARKETING CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:CHIN HUA INTEGRATED MARKETING CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Electronic lock/fingerprint lock, door handle
  • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Bỉ, Nước Canada, Nước Mã Lai, Nước Singapore, Pháp, Đức

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2014-03-06

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  張熙昌 , CHIN HUA INTEGRATED MARKETING CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...