• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

CHEN HONE MACHINERY CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:CHEN HONE MACHINERY CO., LTD.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:spray dryer, complete plant for ceramic incinerator, wastewater treatment equipment, air pollution control device, machine, dust collector
  • Thị trường xuất khẩu chính:Các nước châu Á khác, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nước Indonesia, Nước Mã Lai, Nước Philipine, Nước Singapore, Nước Thái Lan, Nước Đài Loan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam, Ấn Độ

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2002-11-18

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  張清真 , CHEN HONE MACHINERY CO., LTD.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...