• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

CECON CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:CECON CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:2004
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:car air purifiers, car searchlights, flashlight,USB power, socket, vacuum cleaner, LEDs, auto accessories, tube squeezers, ionic air purifiers,LED billboard, LED bulletin board, tube squeezer
 • Thị trường xuất khẩu chính:Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Châu đại dương, Nam Mỹ, Trung Đông

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2010-03-16

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

楊孟詢 , CECON CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...