• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

CAPTAIN SCIENCE CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:CAPTAIN SCIENCE CORPORATION
  • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
  • Sản phẩm chủ yếu:Linear Bearing.Linear Guide.Other Bearings.Slideway Cover.Hydraulic Accessories.Electric Wires and Cables.Oil Seal

  Các sản phẩm

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2010-12-17

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  王茹琳 , CAPTAIN SCIENCE CORPORATION

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...