• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

BUSCH TAIWAN CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:BUSCH TAIWAN CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà Nhập khẩu, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất
 • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:vacuum pump, vacuum system

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2015-01-08

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

黃仕成 , BUSCH TAIWAN CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...