• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

BRAVOBIO BIOTECHNOLOGIES, INC.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

  • Tên Công Ty:BRAVOBIO BIOTECHNOLOGIES, INC.
  • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
  • Năm Thành Lập:2008
  • Sản phẩm chủ yếu:Microbial Fermentation Assembly , Solid State Fermentation Assembly, Powder of Inoculating Drying Concentration Device, Mobile Online Fin-tube Sterilization Machine, Microfiltration system, Ultrafiltration System
  • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Indonesia, Nước Mã Lai, Nước Thái Lan, Trung Quốc Lục địa, Việt Nam

  Thông Tin Liên Hệ

  Cập nhật mới nhất: 2008-07-28

  N/A

  N/A

  N/A

  Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

  葉銘仁 , BRAVOBIO BIOTECHNOLOGIES, INC.

  USD
  Điền vào biểu
  0/1500

  Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

  Tổng kích thước:0

  • +

  Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

  Please fill in all required fields.

   Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

   Loading ...

   Đề nghị đơn hàng nhỏ

   Loading ...