• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • BOTH-WELL STEEL FITTINGS CO., LTD.

BOTH-WELL STEEL FITTINGS CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:BOTH-WELL STEEL FITTINGS CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất
 • Năm Thành Lập:1986
 • Tiền Vốn:TWD 100,000,001 - 500,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Pipe Fittings

Giấy Chứng Nhận

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2018-02-05

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

陶心舜 , BOTH-WELL STEEL FITTINGS CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...