• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp
 • Trang Chủ
 • Công ty
 • ASTAR DESIGN SERVICE TECH. CO., LTD.

ASTAR DESIGN SERVICE TECH. CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:ASTAR DESIGN SERVICE TECH. CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Công ty dịch vụ, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Tiền Vốn:TWD 50,000,001 - 100,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:IPC electronics product
 • Thị trường xuất khẩu chính:Nước Đài Loan

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2014-03-24

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

林繼揚 , ASTAR DESIGN SERVICE TECH. CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...