• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ASIA SOURCING CORP.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:ASIA SOURCING CORP.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Tổ chức thương mại
 • Năm Thành Lập:1991
 • Tiền Vốn:TWD 10,000,001 - 50,000,000
 • Nhân Viên: < 50
 • Sản phẩm chủ yếu:Machining,Gears,Pinions&Shaft,Investment Casting,die Casting,Forgings&Cold Headed,Powdered Metal,Ruber,Plastic,Stamp,Tube,Sub-Assemblies Machining,Gears,Pinions&Shaft,Investment Casting,die Casting,Forgings&Cold Headed,Powdered Metal,Ruber,Plastic,Stamp,Tube,Sub-Assemblies
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hồng Kông, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đức

Các sản phẩm

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2012-11-30

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

王建福 , ASIA SOURCING CORP.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...