• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ASIA INTERNATIONAL CO., LTD.
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:ASIA INTERNATIONAL CO., LTD.
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Năm Thành Lập:1989
 • Tiền Vốn:TWD 1,000,001 - 5,000,000
 • Sản phẩm chủ yếu:Fuel pressure regulators,Oil temperature sensor adapters,Blow off valve,Water temperature sensor adapters,Gas and brake pedals,Lightweight drive pulleys,Gas tank caps,Shift lever,Wheel spacer,Racing Lug Nuts,Enlarged Throttle Body,Jinglebell
 • Thị trường xuất khẩu chính:Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật, Nước Mexico

Giấy Chứng Nhận

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2016-10-17

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

賴峰榮 , ASIA INTERNATIONAL CO., LTD.

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...