• Sản Phẩm
  • Sản Phẩm
  • Nhà Cung Cấp
Cao Cấp

ALLY FIRE CORPORATION
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

 • Taiwan International Trade Shows' Exhibitor
 • Tên Công Ty:ALLY FIRE CORPORATION
 • Loại Hình Kinh Doanh:Nhà sản xuất, Sản suất phụ kiện, Sản xuất thiết kế sản phẩm thô
 • Sản phẩm chủ yếu:Fire Nozzle, Fire Monitor
 • Thị trường xuất khẩu chính:Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nước Canada, Nước Indonesia, Nước Mã Lai, Nước Oman, Nước Úc, Việt Nam, Vương Quốc Anh, Ả rập Sau-di

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Công Ty

Thông Tin Liên Hệ

Cập nhật mới nhất: 2018-01-19

N/A

N/A

N/A

Bước 1Điền vào đơnBước 2Hoàn thành

Krista Wang , ALLY FIRE CORPORATION

USD
Điền vào biểu
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods. Tối đa 3 tệp tin (tổng 10MB).

Tổng kích thước:0

 • +

Điều này giúp kết nối chính xác hơn với yêu cầu tìm các nhà cung cấp tiềm năng của bạn.Sử dụng "," hoặc "enter" để tách nhiều từ khóa.

Please fill in all required fields.

  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu

  Loading ...

  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  Loading ...